Klagevejledning

Hopper og danser du ikke af glæde?

Har du haft en meget uheldig oplevelse hos Flexii? Vi samler jo på glade kunder, og hvis du er utilfreds med noget – så hører vi meget gerne fra dig, så vi kan gøre det bedre fremover!

Vores kunder er med til at gøre Flexii til det bedste teleselskab, og derfor skal du naturligvis ikke tøve med at kontakte os, hvis der er noget der ikke spiller!
Sådan kan du sende os en klage

I langt de fleste tilfælde, kan vores Kundeservice hjælpe dig og give svar på dine spørgsmål, hvis der skulle være opstået en fejl eller en misforståelse. Ønsker du at sende en klage, kan du sende os en mail eller et brev.


Send en mail

Send din klage pr. mail til kundeservice@flexii.dk


Send et brev

Send din klage pr. brev til Flexii, Fadet 4, 1799 København V

I tilfælde af uoverensstemmelse omkring aftalen med Flexii, kan du klage til Kundeservice ved at skrive til kundeservice@flexii.dk. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at du sender en skriftlig klage til klage@flexii.dk eller til vores adresse, Fadet 4, 1799 København V.

Vi skal senest 14 dage efter modtagelse af klage bekræfte modtagelsen til dig. Vi træffer afgørelse i klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse.

Vores afgørelse i en klagesag kan indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. th., 1609 København V, telefon 33 18 69 00, www.teleanke.dk. Det koster et gebyr.

Vores afgørelse i en klagesag kan indbringes ved anvendelse af EuropaKommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse klage@flexii.dk

Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.

Copyright © 2022 by Flexii (Hi3G Denmark ApS) All rights reserved Fadet 4, 1799 København V CVR: 26123445

Mobilabonnementer
Priser og EU-lande
Mit Flexii